ŚWIĘTKORZYSKIE NA WYBIEGU

Dziewczynki z grupy IV uczestniczyły w konkursie pod hasłem "Świętokrzyskie na wybiegu". Prezentowały offowy strój ludowy, za który zostały nagrodzone. Konkurs zprganizowany był przez Stowarzyszenie Biegacz Świętkorzyski, Gminną Bibliotekę Publiczną w Samsonowie, Klub Modnej Biegaczki oraz Stowarzyszenie Czas Na Kielce. Konkurs odbywał się w ramach inicjatywy "Budzenie Sienkiewki".