ARTYSTKI LUDOWE

Dzieci gościły w przedszkolu artystki z Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczynach. Poznały tradycje naszego regionu oraz wyroby artystyczne wykonywane na Święta.