DZIEŃ KOBIET

W grupie II odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Chłopcy swoim koleżankom wręczyli upominki i własnoręcznie zrobione laurki. Były też piękne kwiaty dla Pań oraz gorące życzenia.