MAŁY PATRIOTA

IV Świętokrzyski Przegląd Małych Form Scenicznych "Mały Patriota"
Organizator: Klub Wojskowy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
Otrzymaliśmy puchar.