Misja przedszkola

Jesteśmy przyjaznym dziecku przedszkolem.

Dzieci czują się u nas jak w domu.

Rodzice wiedzą, że dzieci są u nas bezpieczne i szczęśliwe. Rodzice darzą nas zaufaniem.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Naszym marzeniem jest, aby nasi absolwenci osiągali sukcesy w szkole.

Nasze Przedszkole:

1. Akceptuje dzieci takimi jakie są i daje im szanse do indywidualnego 

    rozwoju.

2. Buduje u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

3. Czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

4. Eksponuje twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

5. Gwarantuje wspieranie talentów dzieci.

6. Hartuje dzieci emocjonalnie, aby mogły znosić stresy, pokonywać   

    trudności i bariery.

7. Interesuje się potrzebami społecznymi i lokalnymi i aktywnie w nich  

    uczestniczymy.

8. Kształtuje umiejętności potrzebne w codziennym życiu.

9. Nawiązuje do tradycji lokalnych, regionalnych i narodowych.

10. Rozwija umiejętności logicznego myślenia niezbędnego w odnoszeniu    

    sukcesów w szkole.

11. Jest otwarte na propozycje i oczekiwania rodziców.

12. Pozyskuje rodziców do efektywnego działania na rzecz przedszkola.

13. Wspomaga rodziców w sytuacjach problemowych.

14. Zapewnia absolwentom dobry start w szkole i śledzi ich losy.

    

W urzeczywistnienie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.