TEATRZYK KUKIEŁOWY

Nauczycielki gr. I i IV przygotowały teatrzyk kukiełkowy pt.  "Na jezdni". Były konkursy, zagadki dotyczące bezpieczeństwa na drodze i znajomości przepisów ruchu drogowego.

Tagi: