WYCIECZKA DO OŚRODKA MYŚLI PATRIOTYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ.