WYJAZD DZIECI Z GRUPY V DO MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH